Asırlar önce yaşamış bir halk ozanı olan Yunus Emre ve daha birç

Asırlar önce yaşamış bir halk ozanı olan Yunus Emre ve daha birçok düşünürler ve ozanlar sevgi, hoşgörü ve dostluğu hayat tarzı olarak benimsemişler ve eserleri ile insanlığa hep o mesajları vermeye çalışmışlardır. Günümüz toplumlarına baktığımızda sadece karanlık bir tablo ile karşılaşıyoruz. Sevgi ve dostluk kavramlarını adeta yitirmiş gibiyiz. Yaşantıları paylaşıp kendi yaşantımız yerine başka bir yaşantı koymak ve onu deneyimlemek, o hayatı anlamak ve değerlendirmekten yani empatiden çoğumuz yoksunuz. Oysa anlayamadığımız pek çok kişiyi kavrayıp onların düşünce ve tavırlarının nedenlerini anlamanın en iyi yoludur empati. Kendini karşısındakinin yerine koyup değerlendirme yapmadan, karşıdakini anlamadan sözü edilen dostluk ve sevgi sadece yüzeyseldir ve tükenmeye mahkûmdur. “Ne renk olursa kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !